Parrillada Chimi Churri

Contacto

Parrillada Chimi Churri

Lug. Roibeira, 44. 15309 Betanzos, A Coruña. Teléfono 981 772 076 y 981 773 100